آموزش 91

آموزش ابتدايي حرف اول آموزش است

آزمون ورودي مدار س نمونه دولتي و استعداد هاي درخشان
خلاصه ضوابط ثبت نام در آزمون ورودي مدارس استعداد هاي درخشان و نومنه دولتي به شرح زير مي باشد

الف شرايط   

1 مشغول به تحصيلي در پايه  ششم ابتدايي

2 داشتن معدل كل حداقل 19 در پايه پنجم ابتدايي جهت ورود به آزمون اول راهنمايي  مدارس تيز هوشان  

3 - داشتن معدل كل حداقل 16  در پايه پنجم ابتدايي جهت ورود به آزمون اول راهنمايي  مدارس نمونه دولتي

4 ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكيhttp://217.219.129.37:8093 /

ب مدارك مورد نياز ( تحويل به مدرسه )

1   كپي شناسنامه    1 برگ   2   پرداخت مبلغ 000/100 ريال با بت ثبت نام در آزمون   3 كپي كارنامه سال پنجم  

4 پرينت تقاضانامه ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي   5 گواهي بنياد شهيد براي  استفاد ه از سهميه شاهد

ج مهلت ثبت نام و تاريخ آزمون

1 - ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي دانش آموزان از تاريخ 5/12/91 لغايت 23/12/91

2 كارت ورود به جلسه از تاريخ 14/2/92 لغايت 16/2/92 در سامانه ثبت نام الكترونيكي

3 آزمون روز جمعه مورخه 20/2/92 ساعت 9 صبح  ( محل ثبت نام روي كارت جلسه مشخص خواهد شد

د - منابع آزمون و شرايط پذيرش

رديف

مواد درسي

تعداد سئوال

توجه

1

قر آن و هديه هاي آسماني

15

1 - تمامي سئوالات 100 درصد از كتب درسي پايه ششم ابتدايي

2 -   نمره كل دانش آموز ( آزمون ورودي 80 درصد و معدل كل پايه پنجم ابتدايي 20 درصد )

 

2

فارسي

15

3

اجتماعي

10

4

علوم تجربي

15

5

رياضي

25برچسب‌ها: اطلاعات عمومي
[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 17:59 ] [ محمد رضا ملكي ] [ ]